“Metaverse” ໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນ! ຕະຫຼາດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນອີກອັນຫນຶ່ງສໍາລັບການສະແດງ LED?

ບໍ່ດົນມານີ້, Metaverse ໄດ້ຖືກກວດກາເລື້ອຍໆ. ອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ metaverse ແມ່ນໂລກ virtual ຂະຫນານກັບໂລກທີ່ແທ້ຈິງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສໍາລັບນັກອຸດສາຫະກໍາ, Metaverse ແມ່ນ

ອ່ານ​ຕື່ມ "